Monthly Archives: ตุลาคม 2017

ทัวร์อ่าวรีพัลส์ เบย์ สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว

อ่าวรีพัลส์ เบย์ เป็นหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว เป็นแหล่งท่ […]